brogardsand
Brytning och sortering i täkt/Habo Brogårdsand

BROGÅRDSAND

– 50 ÅRS ERFARENHET AV EN FÖRHISTORISK RÅVARA

För mer än 10 000 år sedan vandrade den stora inlandsisen fram
över Norden. Som en gigantisk stenkross gick den över markerna
och omvandlade berg till sten, grus och sand. Det är den avlagrade
sanden vi på Brogårdsand idag bryter, förädlar och säljer, så att den
kan användas till blästring, byggindustri, gjuterier, vattenrening och
värmeverk, sport- och fritidsanläggningar, och inte minst för att
försköna våra parker och trädgårdar.

En unik råvara
På Brogårdsand har vi lyckan att ha en alldeles unik sandråvara, som
till och med anses vara av riksintresse. Tack vare denna sands naturliga egenskaper vad gäller form och mineralogi lämpar den sig mycket väl,
för många olika användningsområden.

Kvalitet och omsorg hela vägen – för att vi bryr oss
Vi har en automatiserad produktionsanläggning som borgar för hög
kvalitet på våra olika sandprodukter. Beställning och leverans skräddar-
sys i nära dialog med varje enskild kund. Tack vare vårt breda sortiment
kan vi erbjuda paketlösningar som omfattar kundens hela verksamhet.