Grustag
Grustag/FINJA AB

KVALITET & MILJÖ

I vår produktionsanläggning genomgår den råa sanden en omfattande
process för att bli den specialanpassade sand vi erbjuder våra kunder.
Vår anläggning är automatiserad och håller en hög teknisk nivå som
ger en kontrollerad och effektiv behandling av sanden. De olika
momenten i processen skräddarsys, utifrån vilken sand som produ-
ceras och hur den ska användas. Sandens unika egenskaper och vår
långa erfarenhet borgar för en hög och jämn kvalitet, och vi uppfyller
kvalitetsnormerna enligt ISO 9001. Det är också viktigt för oss att
värna om miljön runt våra täkter. Brogårdsand jobbar därför aktivt
med miljöfrågor och är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

LADDA HEM
CERTIFIKAT 9001
LADDA HEM
CERTIFIKAT 14001