bakgrund_hel_brun

LABBET

SANDTAGETS HJÄRTA

Mitt i vår sandanläggning ligger vårt laboratorium. Det är på sätt och vis sandtagets hjärta,
eftersom det är där vår noggranna kvalitetskontroll utförs. På laboratoriet arbetar en person
heltid med att fortlöpande kontrollera hela processen, från sandtag till fraktionerad, fördelad
och paketerad sand, färdig för leverans. Laboratoriet är därför en mycket viktig del i vårt arbete
med miljö- och kvalitetskontroll.

Precision, noggrannhet och snabbhet
Vårt sandmaterial är ett naturmaterial vars struktur och sammansättning förändras en aning,
beroende på var någonstans man hämtar det i sandtaget. Denna lilla variation måste ständigt
kontrolleras och analyseras så att våra maskiner justeras och ställs in på exakt rätt sätt, för rätt
ändamål. I vårt laboratorium kontrollsiktas sanden noggrant för att fördelning och fraktionering
ska bli den tänkta.

Vid minsta avvikelse ställs maskinerna snabbt om så att kvalitén alltid blir optimal.

Tack vare det fortlöpande arbetet med ständig kontroll och direkt styrning, går ändringarna fort.
Därmed säkerställs kvalitén och du kan som kund känna dig trygg och säker på, att få en riktigt
bra sand för just dina behov och dina ändamål.