bakgrund_hel_brun

PROCESSEN

FRÅN SAND TILL FÄRDIG PRODUKT

1. Brytning och grovsortering

Råsanden bryts i täkten där den grovsorteras så att grova fraktioner sorteras bort. Sedan fraktas sanden från täkten till vår tvättanläggning.

2. Tvätt och våtsortering

I tvättanläggningen tvättas och finsorteras sanden i maskiner som arbetar med mycket hög precision. Redan här styrs vilka produkter vi
vill ha. Ungefär 80 % av råsanden håller en kornstorlek som ligger mellan 0,1 mm och 1 mm. De större kornen sorteras sedan vidare, i medelkornstorlek från 0,16 till 3,0 mm. Storlekar över dessa delas in i ytterligare fraktioner från 3.0 mm till 32 mm. Efter den här processen är våra standardprodukter färdiga för leverans.

3. Torkning och kylning

För specialsand till exempelvis gjuteri, värmeverk och torrbruk, torkas den sorterade sanden noggrant i en avancerad tork-process tills den är helt torr. Här siktas den också ytterligare till
olika specialfraktioner. Därefter
kyls den ner till lämplig temperatur. Sanden är nu ren, torr och helt dammfri.

4. Lagring och leverans

Den rena, sorterade sanden förvaras i silos och lastas under
tak i ett slutet system, löst till bulkbil, eller i säck i olika storlekar, från 25 kilo, upp till 1000-kilossäckar. Det slutna systemet borgar för en hög och jämn kvalitet. Transportmässigt ligger vi geografiskt bra till. Brogård-sands läge vid Vätterns södra spets är idealiskt för snabba leveranser över hela landet.