Blästring i Växjö
Blästring/Växjö VEAB

BLÄSTRING

SAND FÖR RENA OCH SLÄTA YTOR

Hård mot det tuffa
När man blästrar behöver man en sand som är tuff
och hård. Vår naturliga blästersand är uppbyggd av
hårt kvartsmineral och fungerar därför utmärkt till
våtblästring och för blästring i slutna skåp.
Vi kan erbjuda ett flertal olika sorters blästersand.
Den är alltid noggrant sorterad i snäva fraktioner, så att
vare sig fint damm eller stora korn finns med.
Den snäva och noggranna fraktioneringen gör att inga
korn fastnar i blästerutrustningens munstycken.
Du kan också få exakt den fraktion som passar
just din utrustning.