Sandgjuteri
Sandgjuteri för koppar/Traryds metall AB

GJUTERI

SAND SOM KLARAR
NÄR DET HETTAR TILL

Sand för form och struktur
På Brogårdsand tar vi fram och förädlar en naturlig
sand,så att den ska fungera som gjuterisand för
gjuteriformar och kärnor, till ett stort antal järn-
och metallgjuterier i Sverige och Norge.

Sand som håller formen och tål hettan
Vår sands mineralogiska sammansättning med en
unik blandning av ca 80 % kvarts och 20 % fältspat,
skapar optimala förutsättningar vid gjutning med
komplicerade sandformskonstruktioner. Skälet till
detta är att kvarts har hög sintringstemperatur
(smältpunkt), medan fältspat har låg expansion.

Eftersom det är viktigt att sanden i sandkärnorna
expanderar så lite som möjligt och ändå inte smälter
i kontakten med det heta, smälta järnet, ger denna
mineralogiska kombination stora fördelar jämfört
med ren kvartssand.

Detta gör att risken för sprickbildning minimeras vid
gjutning, och att det därför blir mindre rensningsarbete
och spill i gjuteriet. Sandkornens naturliga rundhet
gör dessutom att gjutformen håller ihop med en mindre
mängd  bindemedel. Sandens renhet, låga fukthalt och
leveranstemperaturen på 30–40 grader medför dessutom
lägre omarbetningskostnader. Brogårdsands gjuterisand
finns i ett antal standardfraktioner och specialkvaliteter,
och marknadsförs av G&L Beijer Industri AB, som säljer
maskiner och förnödenheter till tung industri.