Sand

ALLT DU KAN TÄNKA DIG

DET FINNS NÄSTAN INGA GRÄNSER FÖR VAD VÅR SAND KAN ANVÄNDAS TILL

Förutom alla andra användningsområden i den här katalogen, finns det många andra sätt att nyttja sand på.
Här nedan ser du vad vår rena natursand också passar till.

Askoppar
Vad är värre än fimpar på marken? Det kan du undvika med vår
askkoppssand som lämpar sig mycket väl för att fimpa i. Tack vare
sandkornens rundhet packar den sig inte, utan fimparna går lätt ner
i sanden och slocknar utan att avge störande rök.

Boxningssäckar
Vill man ta sig en sving kan man göra det mot sandsäckar fyllda
med vår sand. De runda sandkornen gör att motståndet blir precis
rätt när man får in en riktig punch.

Fotbollsplaner
Fotbollsplaner med naturgräs anläggs på ett liknande sätt som
golfbanor. Där fungerar vår runda sand både dränerande och
syresättande, så att gräset kan växa bra och bli slitstarkt.

Konstinstallationer
Man kan göra konst med hjälp av sand. Den används vid blästring
av glas, gjutning av skulpturer och även inom reklambranschen.
En stor hamburgerkedja har till exempel gjort en reklamfilm där
vår sand spelar öken med stor övertygelse.

Laxtrappor
Vid laxtrappor behövs större sten som laxen kan simma uppför.
Vi har stor kullersten som passar för det ändamålet.

Loksand
Järnvägen är viktig för miljövänliga kommunikationer i vårt land,
men både snö och löv gör rälsen hal och farlig. Därför har vi tagit
fram en speciell loksand som fungerar som broms-och halksand.
Man kan säga att vi hjälper tågen att komma i tid och loken att stanna.

Odling i sandbädd
Man behöver inte alltid jord för att odla. Det går ofta bra med bara sand.
Sanden gör det lätt för rötterna att utvecklas, och rotfrukter trivs och frodas
därför extra bra. Det blir också mindre ogräs. Man kan även jordförbättra
med sand.

Rökgasreningsfilter
Tack vare kornfördelningen lämpar sig vår sand för rökgasreningsfilter
inom industrin.

Sand mot översvämning
Ibland är olyckan framme och vattnet stiger. Då har vi sandsäckar som kan
hindra vatten och skydda egendom.

Singel till övningskörningsbanor
Vid testbanor för bilar finns så kallade avkörningszoner som ska dämpa
farten om man råkar komma ut i dem. Till dessa kan vi leverera en speciellt
framtagen singel.

Skyddar skogsplantor
Vi tar fram en specialfraktion av vår sand. Den blandas sedan med bindemedel
och läggs runt den lilla plantan, för att skydda rötterna mot otäcka snytbaggar.

Zoologiska miljöer
Många djur behöver sand för att må bra. Vi levererar specialsand till akvarier
och terrarier. Tack vare vår sands renhet fungerar den bra till såväl chinchillor
som ödlor och hönor.