Konstgräs
Bildkälla: Konstgräs/Jönköping

KONSTGRÄS

SAND FÖR EVIG GRÖNSKA

Vi ger dig evig grönska
Det blir allt vanligare att man anlägger konstgräs istället för vanligt gräs vid sportanläggningar, fotbollsplaner, golfbanor, parker och lekytor.

Konstgräset är tåligt, evigt grönt och kräver
mindre underhåll än vanligt gräs, vilket ger
en långsiktigt god ekonomi.

Brogårdsand erbjuder en naturligt rund sand
som är utmärkt för anläggning av konstgräs.
Vi har levererat sand för nyanläggning av konstgräsytor, till stora delar av både Sverige
och Norge.

Stabil och lättarbetad
När man anlägger konstgräs måste sanden
kunna hålla ner konstgräset, så att det inte
rör sig vid belastning. Vi erbjuder en sand
som är speciellt framtagen för att klara av
dessa utmaningar.

Vår sands kornfördelning och naturliga rundhet
gör att den blir lätt att borsta ner och bildar en
stabil grund. Eftersom den är helt ren från lera, dräneras marken på ett optimalt sätt, och ogräs
får svårt att slå rot.