Sandlådesand
Lekplats i Lekpark i stadsparken/Jönköping

SANDLÅDA & LEKPLATS

Sand för det bästa vi har

Glädje och säker lek
Vad är viktigare än våra barn? Vi vill att de ska vara glada och lyckliga och ha det roligt, såväl hemma som i förskolor och på fritids. Men vi vill också känna oss säkra på att de inte skadar sig under lek och stoj. Det har vi på Brogård-sand tänkt på. Så vi har tagit fram en sandlådesand som har precis den rätta strukturen och kornigheten för att även riktigt små byggare ska lyckas med sandkakor och borgar, och en så porös och mjuk lekplatssand som möjligt för att dämpa eventuella fall från gungor och ställningar.

Stötdämpande lekplatssand
Sand som uppfyller EU-kraven
Vid gungor och lekställningar vill man ha en sand som är stötdämpande vid ett eventuellt fall. Vår sand uppfyller EUs krav på lekplatssand och är testad av Sveriges Provnings- och forskningsinstitut i Borås och SS-EN 1177, för lekplats-stötdämpande underlag. Tack vare dessa normer kan man dimensionera hur tjockt sandskiktet ska vara för att minimera skador, utifrån den högsta fallhöjden på det aktuella lekområdet.

Vår lekplatssand är också dammfri och självdränerande. Det gör att barnen inte blir nersmutsade eller blöta när
de leker. Tack vare sandens kornfördelning, renhet och naturligt runda form packas den inte heller och blir hård, ens efter regn. Säkerhetsnivån bibehålls därför oavsett väderlek. Den runda formen gör också att risken för skrubbsår minskar.

Viktigt med rätt tjocklek
För att få maximal säkerhet och största möjliga stöt-dämpande effekt är det viktigt att du som skall köpa
sanden informerar oss om den högsta fallhöjden och storleken på lekplatsen. Då kan vi räkna ut vilken tjock-
lek som behövs av sanden, och barnen kan leka glatt
och säkert.

Sandlådesand- för små byggare och bagare
När det gäller sandlådesand är det formbarheten som
är viktig. Vår sandlådesand är framtagen för bästa
möjliga formbarhet och bakbarhet. Den är också ren
från lerpartiklar, vilket gör att den dräneras naturligt
och inte packar ihop sig vid regn. Dessutom håller sig barnen både renare och torrare, till alla föräldrars och lärares lycka.

Sand till vackra gångstigar och parkeringsplatser
Intill en lekplats behövs kanske också vackra gångar
och funktionella parkeringsplatser till utövare och besökare.

För mer information hänvisar vi dig till
Park & trädgård där du kan läsa mer om vår tvättade natursingel för just detta ändamål.