Certifikat & dokument

Certifikat & dokument

På Brogårdsand strävar vi efter att optimera vår verksamhet ur både miljö- och kvalitetssynpunkt.

Vi är certifierade enligt ledningssystemet ISO 14001 och ISO 9001 som är kvalitetsledningssystem för våra verksamhetsprocesser.

Ladda ner våra certifikat som pdf: