Vänligen välj företag eller privat

Företag _______

Privatperson _______

Företag

Privat

Övrigt

DET FINNS NÄSTAN INGA GRÄNSER FÖR VAD VÅR SAND KAN ANVÄNDAS TILL

Förutom alla andra användningsområden i den här katalogen, finns det många andra sätt att nyttja sand på. Här nedan ser du vad vår rena natursand också passar till.

Blästring
När man blästrar behöver man en sand som är tuff och hård. Vår naturliga blästersand är uppbyggd av hårt kvartsmineral och fungerar därför utmärkt till våtblästring och för blästring i slutna skåp. Vi kan erbjuda ett flertal olika sorters blästersand. Den är alltid noggrant sorterad i snäva fraktioner, så att vare sig fint damm eller stora korn finns med. Den snäva och noggranna fraktioneringen gör att inga korn fastnar i blästerutrustningens munstycken. Du kan också få exakt den fraktion som passar just din utrustning.

Askkoppar
Vad är värre än fimpar på marken? Det kan du undvika med vår askkoppssand som lämpar sig mycket väl för att fimpa i. Tack vare sandkornens rundhet packar den sig inte, utan fimparna går lätt ner i sanden och slocknar utan att avge störande rök.

Boxningssäckar
Vill man ta sig en sving kan man göra det mot sandsäckar fyllda med vår sand. De runda sandkornen gör att motståndet blir precis rätt när man får in en riktig punch.

Fotbollsplaner
Fotbollsplaner med naturgräs anläggs på ett liknande sätt som golfbanor. Där fungerar vår runda sand både dränerande och syresättande, så att gräset kan växa bra och bli slitstarkt.

Konstinstallationer
Man kan göra konst med hjälp av sand. Den används vid blästring av glas, gjutning av skulpturer och även inom reklambranschen. En stor hamburgerkedja har till exempel gjort en reklamfilm där vår sand spelar öken med stor övertygelse.

Laxtrappor
Vid laxtrappor behövs större sten som laxen kan simma uppför. Vi har stor kullersten som passar för det ändamålet.

Loksand
Järnvägen är viktig för miljövänliga kommunikationer i vårt land, men både snö och löv gör rälsen hal och farlig. Därför har vi tagit fram en speciell loksand som fungerar som broms-och halksand. Man kan säga att vi hjälper tågen att komma i tid och loken att stanna.

Odling i sandbädd
Man behöver inte alltid jord för att odla. Det går ofta bra med bara sand. Sanden gör det lätt för rötterna att utvecklas, och rotfrukter trivs och frodas därför extra bra. Det blir också mindre ogräs. Man kan även jordförbättra med sand.

Rökgasreningsfilter
Tack vare kornfördelningen lämpar sig vår sand för rökgasreningsfilter inom industrin.

Sand mot översvämning
Ibland är olyckan framme och vattnet stiger. Då har vi sandsäckar som kan hindra vatten och skydda egendom.

Singel till övningskörningsbanor
Vid testbanor för bilar finns så kallade avkörningszoner som ska dämpa farten om man råkar komma ut i dem. Till dessa kan vi leverera en speciellt framtagen singel.

Skyddar skogsplantor
Vi tar fram en specialfraktion av vår sand. Den blandas sedan med bindemedel och läggs runt den lilla plantan, för att skydda rötterna mot otäcka snytbaggar.

Zoologiska miljöer
Många djur behöver sand för att må bra. Vi levererar specialsand till akvarier och terrarier. Tack vare vår sands renhet fungerar den bra till såväl chinchillor som ödlor och hönor.