Konstgräs

SAND FÖR EVIG GRÖNSKA

Vi ger dig evig grönska
Det blir allt vanligare att man anlägger konstgräs istället för vanligt gräs vid sportanläggningar, fotbollsplaner, golfbanor, parker och lekytor. Konstgräset är tåligt, evigt grönt och kräver mindre underhåll än vanligt gräs, vilket ger en långsiktigt god ekonomi.

Brogårdsand erbjuder en naturligt rund sand som är utmärkt för anläggning av konstgräs. Vi har levererat sand för nyanläggning av konstgräsytor, till stora delar av både Sverige och Norge.

Stabil och lättarbetad
När man anlägger konstgräs måste sanden kunna hålla ner konstgräset, så att det inte rör sig vid belastning. Vi erbjuder en sand som är speciellt framtagen för att klara av dessa utmaningar. Vår sands kornfördelning och naturliga rundhet gör att den blir lätt att borsta ner och bildar en stabil grund. Eftersom den är helt ren från lera, dräneras marken på ett optimalt sätt, och ogräs får svårt att slå rot.