Park & trädgård

SAND FÖR LUST OCH FÄGRING

Grönska är bra för själen. Därför är parker, kyrkogårdar och trädgårdar så betydelsefulla i vår stressade tid. En viktig ingrediens i uppbyggnaden av dessa gröna oaser är sand, om det så är till gräsytor eller till vackra gångstigar. Vi har därför tagit fram ett sandsortiment som passar till en mängd olika användningsområden inom park-och trädgårdsanläggning. Med rätt korn på rätt plats blir dina gräsytor, gångar, dekorationsytor och parkeringsplatser vackra, långlivade och rogivande.

Gräsytor – för ökad växtkraft
Vid anläggning av gräsytor av såväl färdiggräs som sått gräs, gör den runda kornformen på vår sand att syrehalten i växtbädden ökar, vilket gynnar grästillväxten. Den runda formen och en tillsats av torv, gör också att markens förmåga att hålla vatten blir optimal.

Dressmaterial – funktion och estetik
Vi kan även erbjuda kunderna dressmaterial. Det levereras efter kundens önskemål, antingen med eller utan torvinblandning. Den runda kornformen gör sanden lätt att borsta in i gräset vid dressning, vilket ger ett minimalt slitage på gräsklippare, och torvinblandningen gör att markens förmåga att hålla vatten blir optimal.

Dekorationsytor – gråmelerad skönhet
Ibland vill man ha lättarbetade trädgårdar och parker, men ändå bevara estetiken. Därför har det blivit alltmer populärt att ha dekorationsytor av grövre grus och sten istället för gräsytor. Vår dekorationssten är vackert rund och naturligt gråmelerad. Den finns att få i olika fraktioner, utifrån ditt eget önskemål. Den är ren och fri från sten damm, vilket gör att ogräs får svårt att slå rot och du slipper lägga tid på rensning.

Sand till vackra gångstigar och parkeringsplatser
Parker, kyrkogårdar och trädgårdar innehåller inte bara grönytor. Det behövs också vackra gångar och funktionella parkeringsplatser till utövare och besökare. Vi tillhandahåller därför även tvättad natursingel till dessa ytor. Vår natursingel är vackert gråmelerad, naturligt rund, helt ren. Det gör att det inte förekommer något stendamm som ogräs kan slå rot i. Om man dessutom använder en markduk under singeln, får ogräset ännu svårare att få fäste och du får en lättarbetad och hållbar anläggning.