Vänligen välj företag eller privat

Företag _______

Privatperson _______

Företag

Privat

Hållbar IT

HÅLLBAR IT

I Finjas övergripande hållbarhetsarbete försöker vi kontinuerligt hitta nya vägar för att minska användningen av ändliga resurser. En del har varit att införa cirkulär livscykelhantering av vår IT-utrustning. I Sverige har 93% av befolkningen en smartphone vilket betyder att 9,5 miljoner mobiler cirkulerar i samhället. Varje återtillverkad mobil resulterar i minskad användning av tungmetaller samt besparing av 27 kg koldioxidutsläpp och 86 kg avfall.

Vår uttjänta IT-utrustning, exempelvis mobiler och datorer ingår i ett kretslopp där man förlänger livslängden genom att återtillverka eller rekonditionera.

Det innebär att produkter som ej kan återbrukas, återvinns och man tar hand om de grundämnen som utrustningen innehåller. Dessa grundämnen kan därefter ingå i nytillverkning av elektronik. Vi kan därmed mäta och presentera hur mycket koldioxid och avfall som vi sparat miljön genom att arbeta med hållbar IT.

Genom återtag och återvinning har Finja sparat 165 000 kg avfall och 9 599 kg koldioxid. Genom återproducering av produkter istället för nyinköp har vi sparat 7 040 kg avfall och 5 529 kg koldioxid. Detta motsvarar 127 386 personers dagliga hushållsavfall och 22 080 kilometer körda med bil.