Miljö & kvalitet

Miljö & Kvalitet

I vår produktionsanläggning genomgår den råa sanden en omfattande process för att bli den specialanpassade sand vi erbjuder våra kunder. Vår anläggning är automatiserad och håller en hög teknisk nivå som ger en kontrollerad och effektiv behandling av sanden. De olika momenten i processen skräddarsys, utifrån vilken sand som produceras och hur den ska användas.

Sandens unika egenskaper och vår långa erfarenhet borgar för en hög och jämn kvalitet, och vi uppfyller kvalitetsnormerna enligt ISO 9001. Det är också viktigt för oss att värna om miljön runt våra täkter. Brogårdsand jobbar därför aktivt med miljöfrågor och är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Hos oss finns ett naturligt engagemang för hållbarhetsfrågor och att satsa på miljö och framtid är för oss en självklarhet. Sedan 2015 är vi självförsörjande på grön el och våra två vindkraftverk, placerade på Rödstahöjden utanför Sollefteå, producerar tillsammans nästan 20 GWh förnybar energi. Detta är dubbelt så mycket som våra bolag för närvarande förbrukar, vilket ger oss möjlighet att fortsätta växa samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

Se hur våra vindkraftverk tog form och vad omställningen till förnybar energi innebär för vår verksamhet och betongproduktion.