Byprojekt i Indien

Finja stödjer byprojekt i Indien 

Vi stödjer ett byprojekt i Indien med Hand in Hand, som på ett hållbart sätt arbetar för att bekämpa fattigdom i världen. Vi uppmuntrar också alla kunder, samarbetspartners och leverantörer att göra det samma. Tillsammans gör vi skillnad. 

Finja har under 10-års tid haft ett samarbete med Hand in Hand. Den största delen av Hand in Hands verksamhet bygger på kvinnligt entreprenörskap något som ligger oss varmt om hjärtat. Hand in Hand jobbar för att utrota fattigdom genom att utbilda kvinnor så att de kan starta företag, skapa nya jobb eller vidareutveckla redan befintliga verksamheter. De som behöver kan få ett mikrolån för att komma igång med sin verksamhet. När lånen sedan betalas tillbaka återinvesteras pengarna i nya mikrolån till fler kvinnor. En från början liten summa växer på så vis hela tiden och kan ge fler och fler kvinnor möjligheten att ta sig och familjen ur fattigdomen genom eget entreprenörskap.

Genom att vara givare till Hand in Hand önskar vi på Finja att bidra till en hållbar miljö och en hållbar samhällsutveckling.

 

Årets julgåva från Finja innebär att vi fortsätter stödja det byprojekt i Indien vi inledde för ett år sedan. Ett arbete som i år är ännu viktigare i pandemins spår. Genom regelbundna rapporter får vi följa utvecklingen i byn. Hand in Hands byprojekt koordinerar insatser inom fem viktiga områden. Entreprenörsutbildning för medlemmar i självhjälpsgrupper samt startande av företag och yrkesträning ingår alltid. Utöver detta ingår kompletterande insatser efter de lokala behoven, så som extra undervisning och stöd för barns skolgång, hälsokontroller och information kring näringslära, personlig hygien och barnavård samt insatser för miljö och hållbarhet där målet är att skapa hållbara och gröna företag.

Hand in Hand startades 1989 av lärarparet Olle och Gunnel Blomqvist. Hittills har organisationen bidragit till att skapa eller förstärka 4,6 miljoner jobb i Indien, Afghanistan, Zimbabwe och Kenya. De har hittills tränat drygt 3 miljoner personer i entreprenörskap. Hand in hand Sweden har 18 anställda i Stockholm, och organisationerna har drygt 3 000 lokalt anställda i ovan länder. Pengarna skickas direkt dit de ska, utan mellanhänder. Under 2019 hade organisationen en julkampanj där man fick möjligheten att gå in som egen investerare eller genom en eller flera andelar i ett byprojekt. Projektet pågår under två och ett halvt år med rapporter och uppföljning från den specifika by som man väljer att stödja. Under 2019 samlade Hand in Hand in totalt 70,8 Mkr och finansierade 14 nya byprojekt i Kenya, 22 i Indien och 2 i Zimbabwe. Läs mer och stötta entreprenörer på www.handinhandsweden.se.