Vänligen välj företag eller privat

Företag _______

Privatperson _______

Företag

Privat

Vattenrening

SAND TILL VATTENVERK

Rent vatten, en grundförutsättning för liv

Friskt och rent vatten är ingen självklarhet i vår värld. Även i Sverige behöver vatten renas för att kunna drickas och användas i vår vardag. På Brogårdsand tar vi fram en absolut ren sand som fungerar till rening av såväl råvatten som avloppsvatten, i kommuner, vattenverk, och industrier.

Vi har levererat sanden, som även kallas för snabbfiltersand och långsamfiltersand till de flesta större vattenverk i syd- och mellansverige, och även till flera vattenverk i Norge, Ryssland och Baltikum. Vi tillhandahåller även filtersand till rengöring av pooler. Vår sand hjälper till att skapa en ren miljö, ett måste för allt liv och för vår hälsa.

Rund, ren och adsorberande

För att rena vatten är bara den bästa sanden god nog. Kornstrukturen och fraktionsstorleken ska vara exakt rätt för de olika vattentyper och behandlingar som förekommer inom vattenrening, och sanden måste vara helt fri från organiska ämnen.

Sandkornen i vår vattenreningssand är rena, runda, uppbyggda av hårt mineral och har hög adsorptionsförmåga, vilket bidrar till en naturlig och bra reningsprocess. Vi erbjuder två olika sorter av filtersand.

Snabbfiltersand – renar stort som smått

Brogårdsands snabbfiltersand lämpar sig till många olika typer av reningsanläggningar. Från stora kommunala reningsverk, till sandfilter för simbassänger och spa-anläggningar. Sanden passar också utmärkt till vattenreningsanläggningar vid djupborrade brunnar.

Långsamfiltersand – för friskt dricksvatten

Brogårdsands långsamfiltersand används av kommuner till infiltrationsdammar där det produceras dricksvatten. Den lämpar sig också för en- eller flerfamiljshus som har infiltrationsanläggningar via markbädd.

Långsamfiltersanden passar helt enkelt där man ställer höga krav på sandens renhet, korn-fördelning, absorption, förmåga att avskilja organiskt material och biologiska nedbrytning.

Hos oss kan du beställa dygnet runt. Fyll i vårt beställningsformulär så återkommer vi till dig med offert samt professionella råd kring vilket material som är bäst lämpat till just ditt projekt.

Produkter