Finja fortsätter att utveckla ett par av sina affärsområden och bildar två nya aktiebolag – Finja Betong AS (Norge) och Brogårdsand AB. Syftet är att främja verksamheternas positiva utveckling och stärka dem till att växa. Affärsområdena som tidigare har varit resultatenheter i Finja Betong AB, blir självständiga bolag från och med 1 januari 2015.

Finja Betong AS
I Norge står Finja för en snabb och spännande utveckling inom murat och putsat byggande. Sedan den första etableringen 2011 har den norska marknaden erbjudits specialistkunskap och anpassade produkter, något som nu blir lättare att erbjuda i och med att Finja Betong AS bildas. Den lokala närvaron och de täta kontakterna med kunderna och leverantörerna blir en klar fördel för alla parter. 

– Vi visar tydligt att den norska marknaden är viktig för oss och att vi har för avsikt att skapa långsiktiga, positiva relationer med våra kunder i Norge. I takt med att vi växer stiger också förväntningarna på oss. Då är satsningen på det norska dotterbolaget Finja Betong AS ett naturligt steg att ta, säger Gull-Britt Jonasson, vd för Finja.

Brogårdsand AB, en del av Finja
Det andra affärsområdet som blir ett aktiebolag är Brogårdsand, som nu blir Brogårdsand AB. Verksamheten ska få växa på egna ben men fortsätter att vara en viktig del av Finja. Inom affärsområdet bryts, förädlas och säljs sand till många olika kunder. Verksamheten ska nu renodlas och tydliggöras för att kunna utvecklas vidare som ett eget aktiebolag.