Det gångna året har präglats av kärlek och engagemang, bland annat genom våra initiativ för mångfald och jämlikhet. Vi tror på en värld där alla behandlas rättvist, värdigt och med respekt. Därför ger vi årets julgåva till Bris, som stöttar barn och stärker deras rättigheter i samhället.

Bris är en barnrättsorganisation som står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Vi är glada över att vi kan stötta Bris viktiga arbete så att de i sin tur kan stötta barn och ungdomar.

Vi tackar kunder och övriga samarbetspartners för året som gått och önskar alla en god trygg jul och ett gott nytt år!