Vänligen välj företag eller privat

Företag _______

Privatperson _______

Företag

Privat

Golf

LÅNGA SLAG OCH SÄKRA PUTTAR

Golfare vill ha det bästa, med all rätt, för det är oerhört viktigt för spelet hur banan är uppbyggd och hur den ser ut. Rätt sand på rätt plats gör all skillnad i världen när man kämpar för birdies, eagles och par. Brogårdsand har därför tagit fram ett komplett sortiment som gör din golfbana både vacker, långlivad och funktionell. Vår sand har levererats till flera av Sveriges största golfbanor.

Sand som uppfyller USGA-kraven

Vi vet att det är ytterst viktigt att sanden är anpassad till de olika krav som ställs på en golfbana. Vid nyanläggning och förbättring av banor rekommenderar Svenska Golf-förbundet, att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av USGA-godkänt material. Brogårdsand kan erbjuda kunden alla dessa USGA- godkända kvaliteter, om det så gäller standardkvaliteter eller special-blandningar för dränering, bunker-uppbyggnad och såbädd. Ett ytterligare plus är att vår sand håller länge, vilket ger en bra totalekonomi.

Dränerings- och uppbyggnadssand – för ökad växtkraft

Tack vare den runda kornformen på vår sand, ökar syrehalten i växtbädden, vilket gynnar grästillväxten. Den runda formen och tillsatsen av torv gör också att markens förmåga att hålla vatten blir optimal, så att det varken blir för torrt eller för blött på banan.

Bunkersand – nödvändigt ont av högsta kvalitet

Även om man inte gärna vill fastna i en bunker, är det viktigt att bunkersanden gör det den ska, om man väl hamnat där. Den ska hålla kvar bollen så att den inte rullar ut i periferin. Vår bunkersand är väl utprovad av såväl spelare som greenkeepers för att direkt fånga upp bollen och stoppa dess vidare framfart. Dessutom är sanden, tack vare den speciellt framtagna kornfördelningen och den naturligt runda kornformen, självdränerande och lätt att återställa. Vi kan också ta fram specialkvaliteter efter ditt önskemål.

Dressmaterial – gör det vackert

Vi kan även erbjuda kunderna dressmaterial. Det levereras efter dina önskemål, antingen med eller utan torvinblandning. Dessa dress-material lämpar sig för dressing av såväl fair-ways, tees och greener. Den runda formen gör sanden lätt att borsta in i gräset vid dressing, vilket ger ett minimalt slitage på gräsklippare. För förbättring av greener och tees kan vi även erbjuda vår gröna dressand som kamoflerar det skadade partiet tills nytt gräs växer upp. Genom att konsekvent och korrekt dressa kan även problemgreener successivt förbättras.

Natursingel till vackra gångstigar och parkeringsplatser

En golfanläggning innehåller inte bara grönytor. Det behövs också vackra gångar och funktionella parkeringsplatser till utövare och besökare. För mer information hänvisar vi dig till Park & Trädgård där du kan läsa mer om vår tvättade natursingel för just detta ändamål.

Hos oss kan du beställa dygnet runt. Fyll i vårt beställningsformulär så återkommer vi till dig med offert samt professionella råd kring vilket material som är bäst lämpat till just ditt projekt.