Vänligen välj företag eller privat

Företag _______

Privatperson _______

Företag

Privat

Park & trädgård

SAND TILL PARKER OCH TRÄDGÅRDAR

Grönska är bra för själen. Därför är parker, kyrkogårdar och trädgårdar så betydelsefulla i vår stressade tid. En viktig ingrediens i uppbyggnaden av dessa gröna oaser är sand, om det så är till gräsytor eller till vackra gångstigar. Vi har därför tagit fram ett sandsortiment, en specialsand som passar till en mängd olika användningsområden inom park-och trädgårdsanläggning. Med rätt korn på rätt plats blir dina gräsytor, gångar, dekorationsytor och parkeringsplatser vackra, långlivade och rogivande.

Gräsytor – för ökad växtkraft

Vid anläggning av gräsytor av såväl färdiggräs som sått gräs, gör den runda kornformen på vår sand att syrehalten i växtbädden ökar, vilket gynnar grästillväxten. 

Dressand – funktion och estetik

Dressand används för att toppdressa gräsmattor med, det är en väldigt fin sand som levereras med torvbildning. Den runda kornformen gör sanden lätt att borsta in i gräset vid dressning, vilket ger ett minimalt slitage på gräsklippare, och torvinblandningen gör att markens förmåga att hålla vatten blir optimal.

Dekorationsytor – gråmelerad skönhet

Ibland vill man ha lättarbetade trädgårdar och parker, men ändå bevara estetiken. Därför har det blivit alltmer populärt att ha dekorationsytor av grövre grus och sten istället för gräsytor. Vår dekorationssten är vackert rund och naturligt gråmelerad. Den finns att få i olika fraktioner, utifrån ditt eget önskemål. Den är ren och fri från sten damm, vilket gör att ogräs får svårt att slå rot och du slipper lägga tid på rensning.

Natursingel till vackra gångstigar och parkeringsplatser

Parker, kyrkogårdar och trädgårdar innehåller inte bara grönytor. Det behövs också vackra gångar och funktionella parkeringsplatser till utövare och besökare. Vi tillhandahåller därför även tvättad natursingel till dessa ytor. Vår natursingel är vackert gråmelerad, naturligt rund, helt ren. Det gör att det inte förekommer något stendamm som ogräs kan slå rot i. Om man dessutom använder en markduk under singeln, får ogräset ännu svårare att få fäste och du får en lättarbetad och hållbar anläggning.

Hos oss kan du beställa dygnet runt. Fyll i vårt beställningsformulär så återkommer vi till dig med offert samt professionella råd kring vilket material som är bäst lämpat till just ditt projekt.

dressand